ENERGIA- JA MATERIAALITEHOKAS LEVI

Lapin matkailu perustuu luontoon, mikä tekee ympäristön laaja-alaisesta huomioimisesta välttämätöntä matkailun kehittämisessä. 

Tuotamme Levillä ympärivuotisia rinnepalveluita sekä niihin liittyviä monipuolisia oheispalveluita ympäristöä kunnioittaen. Arvojamme ovat Asiakas, Edelläkävijyys, Turvallisuus ja Ympäristö. Ympäristöasioiden hyvin hoitaminen on meille itsestään selvää ja kannamme oman vastuumme tunturimme hyvinvoinnista. 

Tunnustuksena systemaattisesta työstämme arktisen toimintaympäristömme suojelun eteen, Levi Ski Resortin ympäristöjärjestelmä sai kansainvälisen ISO 14001 : 2015 -ympäristösertifikaatin vuonna 2018 ensimmäisenä hiihtokeskuksena Pohjoismaissa.

Elokuussa 2020 Levi Ski Resortille myönnettiin myös Sustainable Travel Finland -merkki.

Tiesitkö, että:

 • Käytämme 100% uusiutuvaa Greene-energiaa
 • Toinen haastava tavoitteemme on muovijätteen kierrätyksen ja lajittelun tehostaminen yhdessä jätehuollon toimijoiden kanssa. Tunturiroskiksemme kannustavat myös asiakkaitamme lajittelemaan jätteensä rinnealueilla
 • Lumetuksen kompressorin hukkalämpöä hyötykäytämme siirtämällä sen maalämpöputkistoon
 • Mittava lumetusjärjestelmämme on entistä energiatehokkaampi automatisoinnin myötä
 • Olemme panostaneet energiaa säästävään rinnekonekalustoon. Rinnekoneemme on varustettu lumen syvyyttä mittaavalla SnowSat-järjestelmällä, joka konetyön ennakointia parantamalla vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä.
 • Käytämme ympäristöystävällisiä nelitahtisia moottorikelkkoja ja polttoaineen kulutuksen minimoivia lisäaineita.
 • Koulutamme henkilöstömme säästävään ajotapaan. Tarkastelemme konekohtaisella seurannalla polttoaineenkulutusta ajoneuvojen ja rinnekoneiden käytössä.
 • Minimoimme rinnevalaistuksen energiantarvetta esimerkiksi led-valoilla sekä automatisoinnilla.
 • Muutimme rinteiden aukioloajaksi klo 9.30-19.00, joka antaa aamusta käyttöön puoli tuntia valoisaa lisäaikaa ja vähentää valaistuksen tarvetta illasta tunnin verran.
 • Tunturissa tekemämme maisemointityö ehkäisee tehokkaasti eroosiota.
 • Asiakkaillamme on käytössään myös sähköautojen latauspiste Zero Pointilla
 • Olemme mukana Pallas-Yllästunturin kansallispuiston vähähiilisyyteen tähtäävässä kehittämishankkeessa – Pallas-Yllästunturi TOBE low carbon - joka käynnistyi 1.1.2019
Pitkällä aikavälillä kestävän kehityksen mukainen toiminta merkitsee luonnon sekä kustannusten säästöä, kun esimerkiksi tuotannossa tarvittavat energia- ja materiaalivirrat minimoidaan ja jätteet kierrätetään.

Meille tärkeitä ympäristönäkökohtia ovat sähkön kulutuksen lisäksi veden ja polttoaineiden kulutus, jätteiden kierrätys sekä eroosion vähentäminen. Näiden kaikkien toimintaamme vaikuttavien ympäristöasioiden osalta teemme jatkuvasti töitä ollaksemme yhä ympäristöystävällisempiä toiminnassamme.

Ympäristötiimimme tehtävänä on varmistaa, että ympäristöohjelmaa noudatetaan. Yritysjohto on sitoutunut ympäristötyöhön ja mahdollistaa päätöksillään tarvittavat toimenpiteet.

Ole mukana ympäristötyössä omalla panoksellasi - kunnioita Lapin kaunista tunturiluontoa!

OY LEVI SKI RESORT LTD - YMPÄRISTÖPOLITIIKKA  

Ympäristön huomioiminen ja edelläkävijyys ovat strategisia valintojamme ja tavoittelemiamme päämääriä. Kunnioitamme ja vaalimme arktista toimintaympäristöämme.  

Olemme sitoutuneet noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.  

Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä ja tunnistaneet toiminnassamme merkittävimmät ympäristönäkökohdat: sähkön, polttoaineen ja veden kulutus, eroosion hallinta sekä jätteen käsittely. Olemme määritelleet kullekin näkökohdalle päämäärät ja tavoitteet, joiden toteutumista seuraamme ympäristöohjelmalla. Ohjelmamme pohjautuu jatkuvan parantamisen periaatteelle. Tarkistamme siinä määritellyt päämäärät säännöllisin väliajoin osana yrityksen strategista suunnitelmaa.  

Ympäristö on yksi yhtiömme arvoista. Ympäristötyötämme ohjaa kansainvälinen ISO14001-standardisto.  

LeviSkiResort-Summer-fatbiking©ArcticAngle
ymparisto

ISO 14001 -YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

ES_Johtamisjarj_FI_14001_RGB Oy Levi Ski Resort Ltd - ISO 14001 Sertifikaatti 2018

ISO 14001 -standardi auttaa yritystä saavuttamaan ympäristöjärjestelmältä halutut tulokset, jotka tuottavat arvoa ympäristölle ja yritykselle sekä sen sidosryhmille.

ISO 14001 -standardin tavoitteet ovat yrityksen

 • ympäristönsuojelun tason parantaminen
 • sitovien velvoitteiden täyttäminen
 • ympäristötavoitteiden saavuttaminen

ISO 14001 -standardin vaatimuksena on muun muassa, että yritys

 • tunnistaa toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat sekä riskit ja mahdollisuudet
 • asettaa päämäärät ja tavoitteet ympäristönäkökohtien parantamiseen
 • sitoutuu jatkuvaan parantamiseen sekä vastuulliseen toimintaan huolehtimalla, että yritystä sitovat velvoitteet täytetään
 • ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä auttaa parantamaan yrityksen prosesseja ja käytäntöjä. Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa yrityksen aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi
 • ISO 14001 -sertifiointi tukee yritystä ympäristöasioiden pitkäjänteisessä hoidossa ja vastuiden ja valtuuksien selkeässä määrittelyssä. Lisäksi sen avulla voidaan kasvattaa henkilöstön ympäristöosaamista ja -tietoisuutta. ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä on avuksi myös lupa-asioissa, viranomaisyhteistyössä ja markkinoinnissa.

Vuosittaiset auditoinnit auttavat jatkuvasti parantamaan ympäristöjohtamista ja tehostamaan ympäristövaikutuksien hallintaa.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sertifioinnin edut

 • ISO 14001 -sertifikaatti auttaa muuttamaan ympäristöasiat sanoista teoiksi
 • Auttaa hallitsemaan toimintojen, tuotteiden ja palveluiden elinkaaren ympäristönäkökohtia
 • Helpottaa lupa-asioissa
 • Ympäristötehokas toiminta vähentää kustannuksia ja turhaa hukkaa
 • Parantaa riskien hallintaa
 • Vahva merkki vastuullisuudesta
 • Tukee brändin rakentamista
 • Vahvistaa henkilöstön ympäristötietoisuutta ja osallistumista

Sustainable_Finland_Label_RGB_tm_72dpi

 

b-ico-snow

Huomioimme ympäristöasiat kaikessa toiminnassamme. Kunnioitamme ja vaalimme arktista toimintaympäristöämme. Ympäristötyö on osa strategiaamme ja sitä ohjaa kansainvälinen ISO 14001 -standardi.

meista

Meistä

Haluatko tietää lisää Suomen johtavasta hiihtokeskuksesta sekä ravintoloistamme? Lisää tietoa Levistä sekä palveluistamme löydät alta:

Lue lisää

toihin

Töihin Leville?

Kiinnostaako työ tunturissa? Levi Ski Resort konsernin toimintaan kuuluvat rinnepalvelut, hiihtokoulutoiminta, välinevuokraus, urheilutarvikekauppa sekä Oy Levi Restaurants Ltd:n rinneravintolatoiminta. Palveluksessamme on sesongin aikana yli 300 henkilöä. 

Tule sinäkin!

Levi-Ravintolat-nutella

Ravintolat

Mitä mielesi tekeekään, Leviltä löytyy valinnanvaraa. Löydä vatsallesi ja seurueellesi sopivin vaihtoehto, kaikki näppärien kulkuyhteyksien päässä!

Lue lisää

ico-rinne

Osta talvielämys

kätevästi netissä ja vältä jonot

Verkkokauppaan
ico-rinne

Osta kesäseikkailu Levillä

SUOMEN SUOSITUIN YMPÄRIVUOTINEN AKTIVITEETTIKESKUS ODOTTAA

Verkkokauppaan